CRISPR Hizmetleri

CRISPR Off Target, Editing ve Validasyon Dizileme

CRISPR ileri düzey bir genom editing teknolojisi olmakla beraber bazı dezavantajlara da sahiptir.

Bunun için;